מעגל החיים

הכל לא טוב
חלוצים

חיי נצח ומודל סימולציה
סגרנו לו את הרפת
הרעש או המסר
מאב לבניו
תרגיל באומדן מרחקים
מוות בהמשכים
החיוך האטרוסקי
האם אפשר להחזיר את הגלגל
חיפושית הזבל
פגישה עיוורת
טיול בגליל
ערכים ברוח הזמן
איפה הפואנטה
הכל לא טוב
אדם בתוך עצמו הוא גר
אליטות שוקעות
פגישה עוורת או הסטוריה אחרת