שירים

חיפושית הזבל

בפנים ובחוץ
עמוס בר-מצווה
בר מצווה לשאול
בת מצווה לשבא
רבקה בת מצווה
ברכה לרמי בר-גיורא
אוי אוי ברוריה
החיוך האטרוסקי
מרתה ויוחנן
פרגמטיה
אילפא ויוחנן
חיפושית זבל
מיהו יהודי
מים שאין להם סוף
מים שאין להם סוף (חלק 2)
כשסיני פוגש בעוקר הרים
יוסף במצרים
מי אתה חוני
אדם בתוך עצמו הוא גר
פגישה עיוורת
קהילה ביום חמישי בחמש